Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за обществените поръчки
Издателство Сиби
6,30 лв.
КУПИ

Издание с последните промени в Закона за обществените поръчки, свързани със:

–  намаляване вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат обществените поръчки,

– възможностите за пряко възлагане,

– развитие и усъвършенстване на предварителния и последващия контрол,

– своевременно отстраняване на поправими нарушения в процедурата,

– обжалването на процедурите,

– административнонаказателната отговорност

Издание с последните промени в Закона за обществените поръчки, свързани със:

–  намаляване вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат обществените поръчки,

– възможностите за пряко възлагане,

– развитие и усъвършенстване на предварителния и последващия контрол,

– своевременно отстраняване на поправими нарушения в процедурата,

– обжалването на процедурите,

– административнонаказателната отговорност