Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Данъчни закони 2009
Издателство Сиби
15,00 лв.
КУПИ

 

 В този сборник са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица и облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз. Поместени са и Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и Правилникът за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове. Изданието съдържа информационно приложение, което включва систематичен списък на актове на правото на ЕС в областта на данъчното облагане, списък на двустранните договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които Република България е страна, и справочник на актовете за изменение.