Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Командировки и горива: Разходни норми за автомобилите
Издателство Икономика-прес
18,00 лв.
КУПИ
Книгата третира основните моменти при командировка на работници и служители, както в страната, така и в чужбина. Засегнати са моментите при счетоводното отчитане, данъчното облагане на командировъчните пари за персонала, управителите на търговските дружества, собственици на ЕООД и ЕТ. Публикувани са и актуалните нормативни текстове на наредбите, които третират въпросите за командировките в страната и чужбина. Поместени са разходните норми на автомбилите за леки, товарни и специализирани автомобили, както и разходните норми на маслата. Поместни са и разходните норми на строителни машини, прицепи и ремаркета в различни условия. Книгата е в помощ на счетоводители, икономисти и финансисти в ежедневната им практика.