Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Коментар: Данък върху добавената стойност 2008
Колектив
Издателство Икономика-прес
24,00 лв.
КУПИ

- вътреобщностни доставки;
- вътреобщностни придобивания;
- дистанционни доставки;
- тристранни операции;
- данъчен кредит;
- данъчни документи;
- нови режими на облагане