Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правни аспекти на финансовите инструменти
Камелия Касабова
Издателство Труд и право
24,00 лв.
КУПИ

Монографията на доц. д-р Камелия Касабова представлява сериозно научно изследване на правната проблематика на финансовите инструменти в контекста на новия Закон за пазарите на финансовите инструменти и измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Детайлно изследвани са отделните видове финансови инструменти и ценните книги, които имат характеристиката и на финансови инструменти, като акциите, облигациите, държавните ценни книги, депозитарните разписки, варантите и другите деривативни ценни книги.
Книгата ще представлява интерес както за практикуващите юристи и студентите по право, така и за икономистите, експертите и участниците на българския капиталов пазар