Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наредба № 24 (задължително застраховане)
Издателство Сиби
4,90 лв.
КУПИ
Представена е специалната уредба на реда и условията за извършването на задължителното застраховане по застраховките "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците и за сключване и отчитане на граничната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, въвеждането на единна номерация и минимално съдържание на полиците по застраховките, както и на единна методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства. Текстовете са анотирани с препращания към основната уредба и към подзаконови нормативни актове.