Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Новото данъчно законодателство през 2013 година
Издателство Труд и право
32,40 лв.
КУПИ

Разработени са професионални решения по важни и сложни казуси на данъчното облагане. Представени са и актуални писма на НАП със становища по конкретни въпроси. Автори и съставители на годишника са водещи експерти от НАП, както и авторитетни данъчни консултанти.

Съдържание на книгата-годишник "Новото данъчно законодателство през 2013 година":

-актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони;
-изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство  от началото на 2013 г.;
-актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на  финансите;
-важни приложения.