Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 2013
Издателство Нова Звезда
2,50 лв.
КУПИ

Съобразено с действащото законодателство на РБ към 12.2012 г.
Последна актуализация ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.

Общи положения.
Обща годишна данъчна основа.
Окончателни данъци.
Данъчни ставки. Определяне, удържане и внасяне на данъка. Деклариране.
Предоставяне на информация, приложими разпоредби на други закони и възстановяване на данък, удържан в друга държава - членка на Европейския съюз.
Административно - наказателни разпоредби.