Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Земеделски земи - (собственост, ползване, аренда)
Издателство Сиби
9,90 лв.
КУПИ
Сборникът включва нормативните актове, уреждащи собствеността и ползването на земеделските земи, възстановяването на правата на собствениците, арендата в земеделието, определянето на цени на земеделските земи, опазването от увреждане и подобряването на плодородието на земеделските земи, както и условията и реда за промяна на тяхното предназначение.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и с вътрешни препращания между правни норми, включени в сборника.