Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Съотношения на европейското административно право с българското административно право
проф. Иван Тодоров
Издателство СИЕЛА
17,00 лв.
КУПИ

Трудът разглежда проблемите, изискващи глобално или регионално разрешение и влиянието им върху националното административно право и процес.

Промените, които глобализацията носи, са най-малко в три насоки: отваряне на вътрешното право към международното, подчиняване на международното право на административноправни принципи и модели и проникване и развитие на хоризонталните връзки между националните административноправни системи.

Правните институти все повече и повече циркулират между държавите и между различните нива на регулация. Новости се забелязват в няколко отношения – приложими материалноправни норми, видове административни органи и определяне на тяхната компетентност и административнопроизводствени правила.