Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Дикусионни тези в административното право и процес
Дарина Зиновиева
Издателство СИЕЛА
20,00 лв.
КУПИ
В книгата са дискутирани актуални въпроси по следните теми:

- Административни договори;
- Мълчаливо волеизявление на административния орган;
- Оспорване административни актове пред горестоящ орган;
- Контрол върху оперативната самостоятелност;
- Оспорване административни актове пред съда;
- Тълкуване в административното право

Съдържанието е съобразено с актуалното законодателство, подбрана е релевантна юриспруденция и би могла да е полезна за практикуващи юристи, академичната общност, законодателни органи, правораздаване и всеки, който се интересува от съвременното административно право.