Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Нови моменти в Административния процес според АПК: Тематичен коментар
Проф. Д. Хрусанов, проф. Д. Костов, проф. Е. Къндева, проф. К. Лазаров
Издателство СИЕЛА
20,00 лв.
КУПИ

АПК има амбицията да кодифицира цялата материя в областта на административния процес. В него са инкорпорирани предишните ЗАП, ЗВАС, ЗПСЖМ, ЗАОФЮЛ. За пръв път са дадени законови определения на индивидуален, общ и нормативен административен акт. Подробно са развити обособените производства по издаване и оспорване на всеки един от тези три вида административни актове, с отчитане на спецификите им. По този начин се създават ясни правила, по които трябва да се извършва правотворческата и правоприлагащата дейност на административните органи в страната.