Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията
Николай Николов
Издателство Фенея
14,00 лв.
КУПИ
"Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията" е първото цялостно изследване у нас на производствата по глава XV от АПК.

"Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията" е първото цялостно изследване у нас на производствата по глава XV от АПК. Процедурите, регламентирани в нея, са сред основните правни механизми за защита правата на гражданите и организациите в случаите, в които те са засегнати, без да е издаден административен акт.


В книгата "Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията" са изследвани общите характеристики, източниците, фактическият състав за образуване, процедурата, съдебните актове и правният ефект от производствата от глава XV от АПК като самостоятелни административни производства. в хода на изследването са посочени и коментирани над 40 съдебни акта, илюстриращи различни насоки от практиката по тези производства.