Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Изборен кодекс/1 издание 2014
Издателство СИЕЛА
7,00 лв.
КУПИ

Сборник нормативни актове

Съдържание:

. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (извлечение)

. Решения на Конституционния съд

. ИЗБОРЕН КОДЕКС

. ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

. ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

. ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ

. НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС (извлечение)