Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Гражданската и административната отговорност в здавеопазването
Поля Голева, Олга Томова-Куцарова
Издателство Труд и право
24,00 лв.
КУПИ

Изданието съдържа ценно приложно знание по един от най-актуалните въпроси в здравеопазването – проблемът с отговорността на лекарите, на другите медицински специалисти и на лечебните заведения, както и на пациентите    в здравната система.

Книгата "Гражданската и административната отговорност в здавеопазването" съдържа задълбочен анализ на богатата практика на българските съдилища по Закона за здравеопазването, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения и др.
В изданието са намерили място редица процедурни и практически съвети във връзка с реализиране на гражданската и административна отговорност в здравеопазването.
В първата част е обхваната проблематиката на гражданската отговорност – понятие и характерни черти на гражданската отговорност и на отговорността на лекаря, предпоставки и особености, изключване и намаляване, доказване на гражданската отговорност и защита на лекаря срещу необосновани претенции и обезщетение.
Във втората част на книгата са разгледани въпросите на административната отговорност – обща характеристика, условия за законосъобразност на административните актове, административно наказващи органи и процедури по установяване на административни нарушения. В допълнение е представен богат подбор от съдебни решения.