Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Издателство Сиби
4,50 лв.
КУПИ
В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен
в съответствие с измененията на Закона за акцизите и данъчните складове, които са в сила от
1 януари 2011 г.