Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Съвременното право - проблеми и тенденции
Издателство Сиби
15,90 лв.
КУПИ

В сборника са поместени резултатите от изследванията на български юристи, свързани с проблемите и тенденциите в съвременното българско право. Те бяха представени на Националната научно практическа конференция „Съвременното право – проблеми и тенденции”, посветена на 20-годишнината от създаването на сп. „Съвременно право” – издание на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
Конференцията се състоя на 17 октомври 2010 г. в София, в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Изследванията, включени в книгата, са от различни области на правото, но разкриват редица общи проблеми и тенденции. Запознаването с тях ще обогати правните знания на читателя, ще подпомогне практиката, ще породи размисли.
Автори в сборника са представители на всички поколения в науката – учители на сегашното зряло поколение, учени в разцвета на силите си, млади асистенти и докторанти, както и студенти. Те представляват и академичните среди, и практиката. А това е предпоставка тази книга да е полезна както за студенти, така и за практикуващи юристи, и да допринесе за преодоляване на проблемите в развитието на правото.