Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Изпълнение на наказанията
Издателство Сиби
6,30 лв.
КУПИ

В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража, правилникът за прилагането му и други подзаконови нормативни актове, с които се уреждат изпълнението на наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила съдебни актове и правното положение на задържаните по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
Включен е и Законът за амнистия, приет от Народното събрание на 26 март 2009 г.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени или отменени разпоредби, с препращания към актове по прилагането на закона и към други нормативни актове.