Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Търговски закон
Издателство Сиби
7,90 лв.
КУПИ

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.
В информационното приложение са поместени извлечения и данни за публикацията на актове на правото на Европейския съюз в областта на дружественото право, таксите, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър, тълкувателни решения на ВС и ВКС, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.
Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.

_______________

Сборникът включва последните изменения на Търговския закон,

приети от Народното събрание на 20.12.2010 г.