Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
СЪВРЕМЕНЕН КИТАЙ ОТ А ДО Я
Под редакцията на Тиери Санжюан
Издателство Рива
18,50 лв.
КУПИ

Антропология, право, икономика, география, история, политически науки, социология, култура, урбанизъм...


Научен колектив от 88 автори, 300 статии, 900 препратки към имена и понятия...


Внушителен тематичен обхват, който чертае многостранния облик на днешен Китай, една от най-могъщите сили на планетата.


След тридесет години на реформи, стопанска либерализация и отваряне към света страната заема все по-стабилна и авторитетна позиция в международните взаимоотношения, която партньорите й зачитат. Макар и още под управлението на авторитарната Комунистическа партия, Китай се преобразява в съзвучие с пазарните правила и процеса на глобализация. Подвластно на урбанистичните промени, на повелите на частната инициатива и на вездесъщия Интернет, китайското общество излиза уверено на голямата световна сцена, като умело съчетава традиционни ценности и модернизация в материалното битие и в мисленето.


Изявените френски специалисти и изследователи дават ключ към спецификата и корените на китайския подем - осезаем, понякога плашещ, ала неоспорим.