Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Актуални въпроси на обществените поръчки
Методи Марков; Елена Димова
Издателство Труд и право
24,00 лв.
КУПИ

Тази книга съдържа цялостно правно знание за Закона за обществените поръчки и за неговото прилагане след измененията и допълненията в закона, обнародвани в бр. 52 от 2010 г. на “Държавен вестник”.

Съдържание:

* коментар на промените в Закона за обществените поръчки от 2010 година;

* Анализ на практиката на Върховния административен съд и на комисията за защита на конкуренцията;

* Решения на правни казуси;

* Актуализиран текст на Закона за обществените поръчки.

Съдържанието на книгата е актуално към 20 септември 2010 г.

 

В подробен правен коментар са анализирани основните постановки на закона предмет на последните промени: общите положения; общите правила за възлагане на обществените поръчки; видовете процедури; обжалването; отстраняването на нарушения и на последиците от тях.

Систематизирана и анализирана е богатата практика на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд актуална и след промените.

Предложени са професионални решения на най-често срещаните и най-трудните правни казуси, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки. В приложение е публикуван актуализираният текст на Закона за обществените поръчки.