Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за движението по пътищата
Издателство Златното кормило
5,50 лв.
КУПИ
* Правилник и наредбите за прилагането на Закона
* Системите за обезопасяване на деца
* Новите средства за сигнализиране
* Новите пътни знаци
* Наказателен кодекс - престъпления по автотранспорта