Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Облигационно право. Обща част
Ангел Калайджиев
Издателство Сиби
34,00 лв.
КУПИ
Учебникът по облигационно право – обща част е плод на дългогодишна научна работа на автора. Предназначението му е не само да бъде учебник за студентите по право, но и да служи на практикуващите юристи, поради което в него е обхваната и критично анализирана богата съдебна и арбитражна практика. В петото издание са отразени всички изменения в законодателството за последните две години, включително новите Граждански процесуален кодекс и Семеен кодекс.
Ангел Калайджиев е професор по гражданско и търговско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, доктор на юридическите науки. Автор е на многобройни публикации в областта на търговското, банковото и облигационното право.