Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Право и език/Law and Language
Дончо Хрусанов, Тодор Шопов - съставители
Издателство УИ Климент Охридски
30,00 лв.
КУПИ
Насоки за писане и редактиране на правни текстове

Сборникът представя съвместните усилия на юристи и филолози да тълкуват, развиват и усъвършенстват езика на правото. Автори на представените студии са научни работници от Юридическия факултет и от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски", журналисти, издатели, действащи адвокати, политици.