Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Ако имате търпението, отсъдете!
Хари Хараламбиев
Издателство СИЕЛА
7,00 лв.
КУПИ

Съдебни пледоарии

Според една сентенция "Задачата на правото е не да превърне света в рай,а да му попречи преждевременно да се превърне в ад",ако и адът да е място,в което логика няма.

Мисията на адвоката в съдебните зали е да превърне сентенцията в реалност посредством своите пледоарии.