Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Доказването в гражданския процес
Проф. д-р Огнян Стамболиев
Издателство СИЕЛА
18,00 лв.
КУПИ

Доброто познаване на доказването е решаваща предпоставка за постигане на победа в  процесуалното състезание и в постановяването на правилни съдебни решения.

Добре известно е, че при състезателното начало, разумно коригирано от служебното начало и принципа на формалното истина, за съда единствено съществуващ е доказаният в хода на разглеждането на делото факт, а недоказаният факт, макар и субективно твърдян от страните, не съществува. В процесът на съдебното познание, съдебния състав формира вътрешното си убеждение за това които факти са се осъществили и кои не са, и на тази основа постановява съдебно решение, като подвежда доказаните факти под хипотезиса на правната норма.

Монографията е посветена на новите въпроси на доказването, поставени от новия ГПК.