Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Разследване на престъпления против личността
Проф. Радостин Беленски
Издателство СИЕЛА
18,00 лв.
КУПИ

Убийства, телесна повреда, блудство, изнасилване

„Разследване на престъпления против личността” е първата от поредицата трудове,посветени на разследването на престъпления.

Книгата е насочена преди всичко към нуждите на практиката. Тя предоставя референтно по природата си знание относно методиката на разследване на престъпления против личността по Глава втора от Наказателния кодекс – убийство, телесна повреда, блудство и изнасилване.

 В приложението са представени и:

– по-важните решения от съдебната практика;
– кратък терминологичен речник;
– избрана библиография.

Книгата е предназначена за широк кръг от юристи прокурори, следователи, разследващи полицаи.

Очаквайте:

-Разследване на престъпления против собствеността
-Разследване на престъпления против интелектуалната собственост. Разследване на престъпления,свързани с културно исторически ценности
-Разследване на престъпления против данъчната и осигурителни системи
-Разследване на общоопасни престъпления