Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове - изд. 2005 г.Книга 8. Раздел I: Общи нормативни документи
Издателство Блестящ факел
4,50 лв.
КУПИ