Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Как да регистрираме, преобразуваме, прекратим дейността на едноличен търговец, събирателно дружество...
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ

Настоящото издание съдържа освен кратка характеристика на основните специфики на едноличен търговец, събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, еднолично дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество, така и примерни варианти на всички основни необходими документи при регистрирането и заличаването им от търговския регистър. Дадени са и основните параметри при преобразуването на различните търговски дружества и пререгистрация по реда на закона за Търговския регистър.

Текстът, процедурите и всички примерни документи са съобразени с изискванията на българското законодателство към мес. март 2008 г.