Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за устройство на територията
Издателство СИЕЛА
7,00 лв.
КУПИ

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

В сборника са включени всички нормативни актове, уреждащи обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране, строителството, ограниченията върху собствеността за устройствени цели, професионалните организации на архитектите и инжинерите, както и изискванията към лицата извършващи строителство.