Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Договорът. Практическо ръководство за търговски и граждански договори
Захари Торманов
Издателство Сиби
48,00 лв.
КУПИ

Пето преработено и допълнено издание

Петото издание на книгата предлага на читателите над 100 примерни образци на граждански и търговски договори, като например: замяна, наем, гражданско дружество, аренда, лизинг, търговско представителство, заем, влог, изработка, услуга, поръчка, консигнация, превоз, стоков контрол, факторинг, спогодба, дистрибуция, управление, лицензионен договор, спедиционен договор, търговско посредничество, цесия, предварителен договор, встъпване в дълг, прихващане и още много други. В повечето случаи са дадени по няколко разновидности на съответния вид договор, например: договор за наем на офис, договор за наем на складово помещение, договор за наем на автомобил, договор за наем на компютри. Примерните образци представляват готови проекти за договори, при изготвянето на които са отчетени изискванията на закона. Те могат да се използват в предложения вид или да се преработят за конкретния случай. Книгата съдържа и обща част относно “договорното право”, достъпно описание и коментар на всеки вид договор, съответно на правата и задълженията, които произтичат от него, и конкретни практически съвети.

Новото издание на книгата е актуализирано и допълнено. В него са отразени настъпилите междувременно изменения в законодателството и са добавени нови договори – за лицензия на търговска марка, за продажба на акции, за възлагане на управлението на прокурист, за изработване на уебсайт и др.

Авторът на книгата е преподавател в Юридическия факултет на УНСС – гр. София и адвокат с богата практика в областта на търговското и гражданското право.