Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Приватизация. Концесии
Издателство Сиби
6,20 лв.
КУПИ

3. издание

Представена е уредбата на отношенията, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол и с предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии, включително при приватизация, за обектите от обществен интерес – държавна и общинска собственост или собственост на публичноправни организации. Изданието съдържа предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, препращания към други нормативни актове, съдържащи специални норми по материята, и към актове по прилагането на закона.