Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Авторското право в музиката
Георги Саракинов
Издателство Сиби
13,90 лв.
КУПИ
Книгата е първото по рода си специализирано изследване на въпросите, свързани с прилагането на авторскоправното законодателство в областта на създаването и използването на музикални произведения в България. Подробно са разгледани въпросите около възникването, упражняването и защитата на правата на авторите – композитори и текстописци. Освен това са разгледани и правата и задълженията на изпълнителите на музика – певци и инструменталисти, както и на продуцентите на звукозаписи и на музикалните издатели, а също и проблемите в това отношение на радио- и телевизионните организации, на кабелните оператори, на оперните и други театри, на хотелите и заведенията, на доставчиците на музикално съдържание и на любителите, свалящи музика от интернет.
Особено внимание е обърнато на ролята на дружествата за колективно управление на музикални права, най-вече на „Музикаутор“, и на механизмите, по които те действат.
Разяснени са и международните аспекти на тези проблеми.
Авторът е изтъкнат специалист в областта на интелектуалната собственост у нас. Има дългогодишен опит в практиката и законодателната дейност по тази материя. Негови са и книгите, също издадени от „Сиби“ – „Авторско право и сродните му права в Република България", „Патентно право в Република България", „Право на търговска марка в Република България", „Колективно управление на авторските и сродните им права".