Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Социално подпомагане и социална интеграция
Издателство Сиби
6,50 лв.
КУПИ

Сборникът съдържа Закона за социално подпомагане, с който се уреждат отношенията, свързани с предоставянето на социални помощи и услуги, обществения контрол на системата за социално подпомагане, компетентните органи и техните правомощия.

Включен е Законът за семейни помощи за деца, допълващ систематиката на социалната материя с уредените в него помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца.

Поместени са и Законът за интеграция на хората с увреждания, Законът за военноинвалидите и военнопострадалите и Законът за ветераните от войните.

Уредбата, регламентирана в законите, е допълнена с правилниците за прилагането им.

Текстовете са анотирани с препращания между актовете в сборника и към други нормативни актове.