Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Най-новите изменения и допълнения на международните счетоводни стандарти MCC (IAS) и Международните стандарти за финансова отчетност МСФО (IFRS)
Издателство Кабри
60,00 лв.
КУПИ
* Коментари и тълкувания
* Практически примери
* Стари и нови текстове
* Европейски директиви и регламенти