Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Етажна собственост (подзаконови нормативни актове)
Издателство Сиби
1,30 лв.
КУПИ

Съдържание:

1. Наредба № 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост
2. Книга на собствениците – образец
3. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост