Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Семеен кодекс 2009
Колектив
Издателство СИЕЛА
5,00 лв.
КУПИ
Запознайте се със съдържанието на НОВИЯ СЕМЕЕН КОДЕКС и измененията, които бяха направени с неговото приемане в Закона за наследството.