Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Цивилизация на правата на човека
Михайлина Михайлова
Издателство УИ Климент Охридски
10,00 лв.
КУПИ

Михайлина Михайлова е многогодишен преподавател и учен в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, а също в университетите в Пловдив и Русе. Не губи интерес към правото и в своето следуниверситетско битие, което освен всичко друго означава, че то за нея е повече от професионална участ.

Няколко заглавия дават представа какво от този необятен по мащаби феномен, какъвто е правото, привлича нейното внимание, както и за начините, по които се опитва да го представи: „Цел и целесъобразност в правото”, „Право, равенство, справедливост”, „Правото – смисъл, сянка, пративоположности”, „Правото в Стария завет. И защо не подобава да е в Новия завет”. В текста на всяка от книгите се „спотайва” „душата” – зрънца от същината на правото, вплетено в социалното битие на човечеството. Все така непознато до край, правото съпътсва обществото и човека от хилядолетия, защото е полезно с формулите, по които благата се движат от един към друг и защото успява да преобразува в дължимо екзистенционални зависимости между хората и обществото.