Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Сделките с имоти права и отговорности
Бисерка Маринова
Издателство Сиби
14,90 лв.
КУПИ

В книгата е обхванат целият процес на сключване на сделка с недвижим имот – от воденето на преговорите до евентуални правни проблеми след изповядването на сделката. Разгледани са взаимоотношенията на страните преди  сделка с имот (преддоговорна отговорност; предварителен договор за продажба); при недействителност на сделката; при неизпълнение на задълженията на продавача и купувача по валидно сключен договор за продажба на имот. Внимание е отделено и на опасностите от последващо оспорване на сделката.

Специално място е отредено на актуалните за купувачите проблеми, свързани с риска продавачът да не е собственик на имота или трети лица да имат права върху него. Разгледани са подробно правните въпроси при т.нар.”ново строителство” – какви са правата на купувача, когато строителят не довърши сградата или не прехвърли собствеността на обекта. Анализирани са правата на собственика на земята, строителя и купувача на обект в строяща се сграда, както и отговорността на строителя за недостатъци.
            Не е подминат въпросът за отражението на световната финансова криза върху пазара на недвижими имоти у нас, както и защо въпреки временния спад на имотните сделки свързаната с тях проблематика остава актуална.

В книгата са разграничени функциите, задълженията и отговорностите на различни други участници в процеса на сключване на сделка с имот:  пълномощници и законни представители, посредници, нотариуси, адвокати.

Изданието е практически наръчник за всички участници при сключване на сделки с имоти – собственици на имоти, строителни фирми, купувачи, брокери, юристи.