Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Трудови отношения 2009
Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков
Издателство Труд и право
28,80 лв.
КУПИ
Всичко за трудовото законодателство и за практиката по прилагането му през 2009 г.:
* Актуализирани текстове на най-важните нормативни актове в трудовото законодателство;
* Важни решения на Върховен касационен съд;
* Актуални писма и указания на Министерство на труда и социалната политика;
* Приложни коментари и практически разяснения по прилагането на трудовото законодателство.