Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Социално и здравно осигуряване 2009
Авторски колектив
Издателство Икономика-прес
24,00 лв.
КУПИ

Книгата разглежда проблемите на социалното и здравното осигуряване през 2009 г. Коментарът е систематизиран по видове осигурени лица и осигурителни случаи. Пулбикувана е голяма по обем осигурителна практика, различни разяснения на НАП по повод осигурителни проблеми за изминалата година.
Засегнати са всички изменения в законовата база касаеща социалното и здравното осигуряване.