Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Кодекс на труда 2009
Издателство Труд и право
12,00 лв.
КУПИ

Книгата съдържа актуализирания текст на Кодекса на труда, в сила от 1 януари 2009 г.
За удобство на читателя под черта са публикувани предишните нормативни тесктове, обект на промени със законите за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 108 и 109 от 2008 г.).