Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Сборник закони по Административен процес
Издателство Нова Звезда
4,50 лв.
КУПИ

Съобразено с действащото законодателство на РБ към 21.05.2008 г.
Последна актуализация ДВ, бр. 43 от 29.04.2008г.

Административнопроцесуален кодекс

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност