Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Основи на международната гражданска служба
Ангел Анастасов
Издателство ГорексПрес
10,00 лв.
КУПИ
Монографията е посветена на международната гражданска служба като динамично развиваща се система от принципи и норми на международното публично право, които се намират във взаимовръзка с отделни институти на държавната служба в националните администрации, трудовото право и осигурителното право.