Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Конституционно право
Емилия Друмева
Издателство СИЕЛА
36,00 лв.
КУПИ

Третото издание продължава представянето на българското конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света.

От предишното издание (1998 г.) изминаха 10 години. За българското конституционно право е период на значими промени в законодателството и натрупване на съдебна практика, интензивно развитие на конституционализма, в т.ч. изменения на Конституцията, както и новата битност на българското право като на държава-членка на особената наднационална общност – Европейския съюз.
Първоначалната й концепция остава непроменена. Материята е разширена и изложена в повече на брой раздели – 17. След всеки един е посочена съответно водещата практика на Конституционния съд на Република България, както и литература – класика и съвременност, от български и чуждестранни автори.