Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Институционно право на Европейския съюз
Жан Пол Жаке
Издателство Климент Охридски
30,00 лв.
КУПИ

Това издание представя институционното право на ЕС така, както се прилага след влизането в сила на Договора от Ница и след присъединяването на новите държави членки. Разпоредбите относно институциите на ЕС, процеса на вземане на решения, правната система и политическия и съдебния контрол са представени на основата на действащите Учредителни договори и във връзка с Конституцията за Европа.
"Студентите по право и политология ще намерят в този учебник необходимите знания за успешно полагане на изпити. Практикуващите юристи и всички, работещи по европейските въпроси, ще разполагат с полезно за всекидневната им дейност помагало."
Издателство "Далоз" - Париж
"Можем да добавим само, че този труд представлява първото широкообхватно изследване на Правото на ЕО и ЕС, издадено на български език."Институт по Европейско право - София