Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Тълкувателни решения и тълкувателни постановления на Върховния касационен съд на република България по наказателни дела (1991-2007г.)
Издателство Фенея
8,00 лв.
КУПИ

В настоящия сборник са включени всички постановления и тълкувателни решения на ВКС и ВС за периода след издаване на сборника от 1991г. до края на 2007г., отнасящи се до разпоредби на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. В накои от висшите съдебни актове са подложени на тълкуване разпоредби и от други нормативни актове. В края на сборника са включени "Справочник по материя" и "Указател на публикуваните съдебни решения".