Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Изменение на данъчни и осигурителни задължения
Здравка Шуменска, Анелия Маркова, Здравко Славчев
Издателство Фенея
8,00 лв.
КУПИ

Новоприетият Данъчно-осигурителен процесуален кодекс уреди възможността за изменение на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски.
Спецификата и многообразието на проявни форми позволява да се отстранят недостатъците на актове, с които приключват данъчно-осигурителните производства.
Представената съдебна практика е от полза за заинтересованите лица и практикуващите колеги, като ще ги улесни да разберат същината на изменителното производство.