Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Административно правосъдие
проф. д-р Емилия Къндева
Издателство СИЕЛА
16,00 лв.
КУПИ

"Административно правосъдие" е необходима книга за посрещане на актуалните нужди на теорията, обучението и практиката на административното правосъдие след приемането на Административнопроцесуалния кодекс.
Административнопроцесуалният кодекс представлява връх в съвременната законова регламентация на административното право и административния процес. Най-забележителните промени в правните, социалните и политическите параметри на административната действителност у нас са предизвикани от разпоредбите в кодекса относно съдебния контрол върху администрацията.
До каква степен демократичните идеали успяват да оцелеят при непрекъснато нарастващата административна власт в съвремената държава зависи много от функциониращите системи за контрол върху администрацията. Съдебният контрол върху административните актове и действия представлява основната форма на правен контрол върху администрацията. Той е най-авторитетното и резултатно съвременно средство за проверка на законосъобразността на административните актове и действен инструмент за отстояване на законността в дейността на администрацията.