Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за административните нарушения и наказания
Издателство Сиби
2,90 лв.
КУПИ

Поместени са Законът за административните нарушения и наказания и съдебна практика по прилагането му – постановления и тълкувателни решения на Върховния съд, постановени при спорно или противоречиво решавани въпроси от съдилищата.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и с вътрешни препращания между разпоредбите на закона и поместените съдебни актове.